Kako se izogibamo alergenom

Za nas pomemben oz. vzročni alergen (po­gosto jih je celo več), ki smo ga sami zgolj predvideli, nam pomaga zanesljivo ugoto­viti zdravnik. V tem primeru skupaj z zdrav­nikom izluščimo zlasti alergen, ki je za nas najbolj kritičen in nam povzroča največ alergijskih težav. Pomembno je še, da ugo­tovimo, po kakšni poti vstopa v naše telo (ali z vdihavanjem, zaužitjem, kontaktno ali morda s pikom, injekcijo, tableto). Potem je treba določiti načrt oz. se odločiti, kako popolnoma ali čim bolj izločiti to snov iz našega okolja, dela, življenja, zdravljenja, prehrane. Alergeni so praviloma beljakovine ali nanje vezane druge snovi. Nekaterim smo izpo­stavljeni vse leto, drugim le sezonsko. Hišni prah je okrog nas vse leto, ves čas smo v sti­ku tudi z iztrebki pršic, predvsem v blazi­nah, ter ščurkov, s plesnimi in živalskimi epiteliji.

Pelod različnih vrst trav, dreves in zeli je sezonski alergen. Še najmanj so kot alerge­ni znani zeli in pleveli. Plesni so v stenah, tapetah, sobnih rastlinah, hrani. Kontaktni alergen so tudi sobne rastline same ali pa izločajo hlapljive alergene, npr. fikus. Izločki do­mačih živali, njihova slina in dlake so tako v stanovanjih kot zunaj, tudi na gospo­darjevih oblačilih. Najpomembnejši prehranski alergeni so živila, npr. jajca, mleko in mlečni izdelki, žita in žitni izdelki, sadje, morski sadeži, arašidi in soja. V posteljah, blazinah, prevlekah se po navadi zadržujejo pršice in plesni, tudi v blazinah s sintetič­nim polnilom in lateksom. Tekstil iz narav­nih in sintetičnih vlaken, zlasti temno obar­van, ter krzno sta vir inhalacijskih in kon­taktnih alergenov.

Inhalacijski in kontaktni alergeni so tudi detergenti, čistila in kreme za čevlje. Zdravila in osebna kozmetika so glede na sestavo tako alergeni z različnimi mehaniz­mi delovanja kot tudi psevdoalergeni. Kovi­ne, npr. krom, nikelj, platina, kobalt, so zna­ni kontaktni in poklicni alergeni. Strojne emulzije, formaldehid, akrilati, izocianati, ftalati pa so snovi, ki najpogosteje povzro­čajo poklicne alergije. Ob navedenih dejstvih in ob alergijski teža­vi se sprva sami izogibamo domnevnemu alergenu, za potrditev ali točnejšo določitev alergena pa moramo obiskati alergologa.

Povzeto iz knjige Živimo z alergijo, avtorice prof. dr. Eme Mušič, dr. med., specialistke pulmologinje in alergologije