Dobitniki priznanja

Razvoj našega društva gotovo ne bi bil tako uspešen brez požrtvovalnega dela članov in drugih sodelavcev.  Nekateri izmed njih so delo društva še posebej zaznamovali. Da se jim tudi javno zahvalimo za njihov dragocen pripevek, je društvo leta 2002 uvedlo priznaje dr. Demetra Bleiweisa-Trsteniškega. Gre za najvišje priznanje društva, ki je namenjeno sodelavcem, ki v društvu aktivno delajo vsaj 5 let. Nagrajence predlagajo člani komisije, potrdi jih izvršni odbor društva, priznanja pa se javno podelijo na letnem srečanju društva.

Dosedanji dobitniki priznaja dr. Demetra Bleiweisa-Trsteniškega so:

 • Špela Žnidaršič Reljič, dr. med., specialistka pediatrije
 • Bolnišnica Topolšica
 • prim. Katarina Osolnik, dr. med., spec. interne medicine in pnevmologije
 • Mira Tofani
 • prim. Nadja Triller, dr. med., spec.interne medicine in pnevmologije, predsednica društva 2008–2010
 • Mirko Triller, predsednik društva 2010–2021
 • prof. dr. Ema Mušič, dr. med., specialistka pulmologije in alergologije
 • Projektna skupina za otroško in mladinsko aktivnost
 • Tatjana Brodnik, vms
 • prim. Majda Ustar-Latkovič, dr. med. spec. pulmologije, predsednica društva 1992–2008
 • Srednja zdravstvana šola v Ljubljani
 • Marjan Huber
 • Alja Klara Ugovšek
 • Janez Lampret
 • Andreja Sitar, vms
 • Nada Pogačar, vms
 • Slavi Bacali, vms
 • Franc Ravnikar
 • Nuška Guid, dr. med., specialistka pediatrije
 • prof. dr. Mitja Košnik, dr. med. spec.
 • prim. mag. Stane Kajba, dr. med. spec.
 • mag. Brigita Putar
 • Barbara Latkovič, dr. med. spec.
 • Slavka Emeršič, vms
 • doc. dr. Matjaž Fležar, dr. med. spec.
 • Zdravko Gomizelj, dipl. ing.
 • Jasna Čuk, dr. med. spec.
 • mag. Edo Klanšek, dipl. oec.
 • prim. Aleksander Brunčko, dr. med. spec.
 • Matjaž Marussig, dipl. ing.