26. srečanje z zborom članov DPABS v Kamniku in obisk arboretuma, 4. junij 2022

Str 24 27 slika 11 Str 24 27 slika 6

Kot vedno se je pot na letno srečanje članov našega društva začela že zgodaj zjutraj. V večini
krajev po Sloveniji je bil odhod avtobusov predviden med 5. in 6. uro zjutraj. Naša prva
skupna postojanka dneva je bil Dom kulture Kamnik, ki je gostil naše 26. srečanje.
Ob prihodu nas je za dobrodošlico v domu pričakala manjša pogostitev s toplo kavo in čajem
ter pekovskim pecivom. Po dolgem dvoletnem premoru je že jutranje ponovno snidenje
prineslo veliko nasmehov, toplih stiskov rok in sproščenih pogovorov. Lepo je bilo spet
srečati znane obraze, društvene prijatelje in spoznati nove člane.


Ob pogostitvi smo se lahko sprehodili med mizami naših zvestih podpornikov, ki so
predstavljali svoje medicinske in hišne pripomočke ter z veseljem odgovarjali na morebitna
vprašanja. Kaj kmalu pa smo se že prestavili v veliko dvorano doma kulture in počasi začeli z
odprtjem srečanja članov.


Uvodna točka je pripadla gostiteljem, mestu Kamnik in koordinatorju kamniške kulture
Goranu Završniku, ki je predstavil mesto ter njegovo bogato zgodovinsko in kulturno
dediščino. Sledil mu je govor namestnice predsednika društva Žive Grgič Koritnik. Temu je
sledil še nagovor pokrovitelja srečanja, župana Občine Kamnik Mateja Slaparja.
Naša srečanja ne bi bila to, kar so, če ne bi dodali tudi nekaj izobraževalnih tem in
kulturnega programa. Tako smo po govorih poslušali zanimivo predavanje Nisere Bajrović,
dr. med., specialistke interne medicine in pnevmologije, z naslovom Alergijske bolezni.
Predavanju je sledila glasbena popestritev pevcev Ane Plahutnik in Simona Eržena, ki ju je na
citrah spremljal Tomaž Plahutnik.

Sledilo je še drugo strokovno predavanje, tokrat prof. dr. Mitje Košnika, dr. med., specialista
interne medicine, z naslovom Specifična imunoterapija.
Pred resnejšim delom srečanja so dvorano napolnile še pesmi Ljudskih pevk predic. Njih smo
se še posebej razveselili in skupaj z njimi tudi prepevali.


Nato je sledil uradni del srečanja, v katerem je potekal redni letni zbor članov DPABS, ki ga je
vodilo delovno predsedstvo v sestavi mag. Brigite Putar, Vladimirja Kodriča in Jožice Jošt.
Redni letni zbor članov je odprla podpredsednica Marjana Bratkovič, ki je predstavila
poročilo o delu DPABS v obdobju 2020–2021. Omenila je, da je smrt predsednika Mirka
Trillerja vse zelo pretresla, a smo vsi združili moči in se potrudili po najboljših močeh, da
društvo živi naprej.


Poročilo nadzornega odbora je prebrala mag. Brigita Putar. Društvo je delovalo dobro,
izpolnilo je zadane naloge in delovalo po predpisih. Izvedeni so bili številni projekti v
zadovoljivi meri. Članstvo je obe poročili soglasno podprlo.
Sledile so volitve za mandatno obdobje 2022–2026, med katerimi je bila dolgoletna aktivna
članica društva mag. Metka Nežič soglasno izvoljena za predsednico Društva pljučnih in
alergijskih bolnikov Slovenije in skupaj z njo tudi sedem članov izvršnega odbora. Prav tako
so bile izvoljene tudi tri članice nadzornega odbora.


V izvršni odbor DPABS so bili izvoljeni:

 • Metka Nežič
 • Nadja Triller
 • Marjana Bratkovič
 • Ana Ivanuša
 • Nuška Guid
 • Jerneja Vrabič
 • Azra Alibegovič
 • Matjaž Bidovec


V nadzorni odbor DPABS so bile izvoljene:

 • Marjanca Bradač
 • Mira Dragonja
 • Brigita Putar

Predsednica društva je na kratko predstavila program dela za obdobje 2022–2023, pri čemer
je poudarila, da bo največ pozornosti posvetila povezovanju članov društva in oblikovanju
projektnih skupin po posameznih boleznih (astma KOPB, pljučni rak, alergije in druge pljučne
bolezni), v katerih se bomo člani med seboj povezovali in se podpirali. Verjame, da lahko
vsakdo izmed nad prispeva svoj kamenček, da skupaj sestavimo prečudovit mozaik v skupno
dobro.


Volitvam je sledil svečani del srečanja s podelitvijo zahval, priznanj in častnega članstva.
Zahvali DPABS sta prijela pokrovitelja srečanja Občina Kamnik in njen župan Matej Slapar.

Prav tako smo se za dolgoletno požrtvovalno pomoč društvu zahvalili tudi soprogi Mirka
Trillerja, gospe Mileni Triller. Najvišje društveno priznanje, priznanje dr. Demetra Bleiweisa - Trsteniškega, je letos prejela Špela Žnidaršič Reljič, dr. med., spec. pediatrije, za pomemben prispevek društvu pri informiranju, ozaveščanju in izobraževanju mladih bolnikov ter njihovih svojcev, vzgojiteljev in učiteljev.


Društvo redkim posameznikom, ki pomembno zaznamujejo delovanje društva, lahko podeli
naziv častnega člana oz. članice. Častna članica Društva pljučnih in alergijskih bolnikov
Slovenije je postala prof. dr. Ema Mušič, dr. med., spec. pulmologije in alergologije. Društvo
ji s tem izreka priznanje in zahvalo za dolgoletno strokovno pomoč društvu.
Za dolgoletno delo v društvu smo se zahvalili tudi sodelavkama Magdaleni Janša in Živi
Grgič Koritnik.


V spomin dolgoletnemu predsedniku društva smo na srečanju potrdili tudi uvedbo priznanja
Mirka Trillerja. Mirko Triller ni bil samo spoštovanja vreden predsednik društva, ampak že
od mladosti pljučni bolnik. Društvu se je pridružil, da bi našel odgovore za svoje težave.
»Občutek, da sem med sebi enakimi in da moja bolezen ni nič drugačna kot bolezen mojih
društvenih sotrpinov, me je pomirila in mi vrnila voljo do življenja,« je povedal. Društvo je
vodil z močno voljo, s pogumom, z ljubeznijo do življenja in optimizmom. Deloval je po
načelu, da kjer je volja, je vedno odprta tudi pot. Njemu v čast in spomin ter v spodbudo
drugim bolnikom bo društvo vsako leto podelilo priznanje Mirka Trillerja bolniku, članu
društva, za predano in srčno delo v projektni skupini DPABS.


Zbor članov smo tako zaključili in sledila je posaditev spominskega drevesa v bližini Doma
kulture Kamnik. Spominsko drevo smo posadili ob spremljavi kitare, ki jo je s sabo prinesel
gospod Miro s Ptuja, in prepevanja članov. Nato smo se z avtobusi odpravili na drugi konec
Kamnika, v gostilno Repnik, na kosilo. Pot v gostišče je bila dokaj kratka. Tam smo se ob
kosilu še malo podružili.


Preostanek srečanja smo preživeli med druženjem v naravi ob ogledu Arboretuma Volčji
Potok. Arboretum je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena in spada med
enega najbogatejših nasadov dreves in grmovnic. Znan je tudi po bogatih razstavah cvetja.
Udeleženci srečanja smo se po ogledu počasi poslovili in se z nasmejanimi obrazi vrnili v
svoje domače kraje.

Str 24 27 slika 10
Str 24 27 slika 11
Str 24 27 slika 12
Str 24 27 slika 13
Str 24 27 slika 14
Str 24 27 slika 9
Str 24 27 slika 5
Str 24 27 slika 4
Str 24 27 slika 2