Pljučni rak in zdravilstvo

V težkem trenutku bolezni bolnik in svojci velikokrat iščejo pomoč, kjerkoli je le mogoče. Z naslednjimi vrsticami jim želim dati priporočila, kako se odločati. Zavedamo se, da se pri nas veliko bolnikov s pljučnim rakom obrača na zdravilce. Najprej pa si moramo odgovoriti na vprašanje:

Kaj je uradna medicina in kaj alternativno ter komplementarno zdravljenje?

Uradna medicina je tista, ki temelji na znanstveno dokazanih (zlasti s pomočjo statističnih metod) učinkih. Zdravljenje se na podlagi novih odkritij s časom spreminja in izboljšuje. Izvajalci so zdravniki. Alternativno in komplementarno zdravljenje označujeta skupino različnih postopkov, ukrepov in zdravil, ki niso del uradne medicine. Del uradne medicine niso zato, ker njihova učinkovitost in primernost nista dokazani z uveljavljenimi strokovnimi merili. Alternativno zdravljenje je tisto, ki nastopa namesto standardnega zdravljenja. Komplementarno zdravljenje dopolnjuje standardno in ga zato imenujemo tudi dopolnilno zdravljenje. Oboje izvajajo zdravilci,  večinoma ljudje brez medicinske izobrazbe, med njimi je tudi nekaj zdravnikov in medicinskih sester.

Zakaj raka ne moremo vedno pozdraviti?

Na splošno je začetnega raka laže pozdraviti kakor napredovalega. Rak je pogubna bolezen takrat, ko pride bolnik na zdravljenje prepozno. Ponavadi raste počasi in povzroči težave zaradi velikosti in vraščanja ali pritiskanja na pomembne bližnje organe in zaradi zasevkov – metastaz. Zato je zgodnja diagnoza pomembna za uspeh zdravljenja.

Kako danes zdravimo raka?

Standardno zdravljenje temelji na kombinaciji kirurgije, radioterapije, kemoterapije in bioloških zdravil. Pri zdravljenju imamo pred sabo dva enako pomembna cilja. Prvi je pozdraviti, drugi pa ustaviti rast raka oziroma zmanjšati težave, ki jih povzroča. Težav je ponavadi veliko: bolečina, hujšanje, slabost, bruhanje, težko požiranje, dušenje, paraliza pa tudi strah, dvomi, skrbi, slabo spanje in tako naprej. Zdravljenje raka in lajšanje težav, ki jih rak in tudi zdravljenje povzročata, je za zdravnike enako pomembno.

Kaj morate vprašati zdravnika in zdravilca, preden se odločite za njegovo zdravljenje?

1. Ali je predlagano zdravljenje učinkovito in ali temelji na dokazih uspešnosti?
Pri tem mislimo na pisne dokaze, na strokovna poročila o zdravljenju velike skupine bolnikov. Da je ta in ta bolnik ozdravel, ni dokaz o uspešnosti zdravila ali načina zdravljenja – niti za postopke šolske medicine niti za postopke alternativne ali komplementarne medicine. Tudi zdravilec naj pokaže strokovna poročila. Vsako zdravljenje, ki je izrazito bolj učinkovito od drugih, je mogoče zelo preprosto in prepričljivo ovrednotiti in rezultate objaviti – bodisi v strokovnih revijah šolske ali alternativne medicine. Zdravilec, ki se mu ne zdi vredno vsaj s preprosto statistiko spremljati svojih bolnikov in vrednotiti rezultatov zdravljenja, kaže na nek način brezbrižnost, po drugi strani pa strah pred soočanjem z rezultati svojih postopkov.

2. Ali je predlagano zdravljenje varno?
Povprašajte ali postopki zdravljenja niso življenjsko nevarni.

3. Kakšni so pričakovani stranski učinki zdravljenja?
Zanimajte se ali se bodo pojavile kakšne težave zaradi zdravljenja.

4. Katera bolezenska znamenja lahko odpravi ali izboljša in katera ne?
Zdravilec naj vam razloži, katere težave vam bo zdravljenje olajšalo in katere ne.

5. Ali gre za poskusno zdravljenje?
Poskusno zdravljenje je vsako zdravljenje, pri katerem zdravnik ali zdravilec nimata predhodnih izkušenj na dovolj veliki skupini bolnikov z enako boleznijo in z enakim zdravljenjem. To pomeni, da pred zdravljenjem ne moreta oceniti verjetnih potekov zdravljenja vključno z verjetno uspešnostjo, zapleti in stranskimi pojavi. O tem, da gre za poskusno zdravljenje, mora biti bolnik vedno obveščen, dati mora pisno soglasje, zdravljenje mora biti brezplačno. Če terapevt zahteva plačilo za poskusno zdravljenje, je to prevara.

6. Zdravilca povprašajte, ali ima kakšne veljavne diplome, licence, spričevala?
Nekaj uradnega medicinskega predznanja že mora imeti. Če vam reče, da nima dokumentov, ima pa bioenergijo, je to isto, kakor da bi spustili nestrokovnjaka, ki zna uporabljati nož, k operaciji slepiča.

7. Ali alternativno in dopolnilno zdravljenje vplivata na uradno zdravljenje in kako?
Povprašajte, ali bo imelo zdravljenje kakšen vpliv na vaše uradno zdravljenje in ali naj nadaljujete z njim.

Za odločitev uporabite zdravo pamet!

Vprašajte sebe, komu zaupate. Prespite svojo odločitev. Na ta način boste nedvoumno sodelovali pri vrednotenju zdravljenja. Večina bolnikov se strinja, da je uradna medicina realna pri postavljanju diagnoze in ji pri tem zaupa bolj kakor zdravilcem. In čeprav je uradna medicina v enaki meri realna tudi pri  ocenjevanju možnosti zdravljenja, se v primeru slabe realnosti bolniki pogosto obrnejo na tiste, ki jim pomagajo realnost omiliti in jo narediti človeško sprejemljivo. Zanimivo je, da lahko to v določeni meri celo izboljša realno dosegljiv uspeh medicinskega zdravljenja, če se nadaljuje v okvirih, ki so dokazano potrebni in koristni.

Dobri zdravilci so nam lahko v pomoč

Zdravnik, ki vas zdravi, mora poznati vašo bolezen in predlagati možnosti sodobnega načina zdravljenja bolezni. Zdravniki vemo, da je človek tudi duševno, duhovno in družbeno bitje in da imajo volja, zavest, vera, upanje, upornost, trma, klenost, načrti in hrepenenje svojo neizmerljivo moč, ki pomaga pri zdravljenju. Vsak človeški stik je koristen in zato ne odklanjamo iskanja pomoči še zunaj uradne medicine.

Kaj mora vedeti dober zdravilec?

Kritičen zdravilec ve, da lahko le v posameznih primerih pomaga, blaži bolezenske znake in povečuje bolnikovo vlogo v lastnem zdravljenju. Pošten zdravilec ne izkorišča bolnikove telesne in duševne stiske, ga slepi z velikimi uspehi in služi na račun bolezni. Dober zdravilec zato nikoli ne pristane na to, da se bolnik odpove predlaganemu standardnemu načinu zdravljenja. Dober zdravilec je lahko dragocen, ker izboljša počutje, da občutek varnosti in izboljša kakovost življenja.

Nekatera dopolnilna zdravljenja pri raku, ki lahko pomagajo in so lahko koristna

Lep primer dopolnilnega zdravljenja je akupunktura. Prej čisto dopolnilno zdravljenje je danes del uradne medicine, saj so učinki na zmanjšanje bolečine ter slabosti in bruhanja po kemoterapiji jasno dokazani. Homeopatska zdravila na žalost ne ozdravijo raka. S tem se strinjajo tudi resni homeopati. Lahko omilijo nekatere težave, ki jih povzročajo rak sam in zdravila.

Zelišča in prehrana. Čeprav na tisoče ljudi po vsem svetu prisega na zelišča, naj bo jasno: samo z zelišči raka ne moremo pozdraviti. Največkrat slišimo za sok rdeče pese, izvleček brokolija, zeleni čaj, kitajska zelišča. O hrani danes vemo, da zdrava, izbrana, naravna in uravnotežena prehrana neprecenljive vrednosti in da z njo ohranjamo dobro zdravje ter lahko preprečimo nastanek določene vrste raka. V zadnjem času je znanstveno dokazano, da s primerno prehrano lahko celo ustavimo rast raka prostate in raka dojke. Na splošno so zelišča in izbrana hrana seveda zelo pomembna za telesno in duševno kondicijo med samim zdravljenjem. Zlasti zdravljenja, ki oslabijo splošno stanje organizma (kemoterapija, radioterapija), bi morala biti kombinirana z ustrezno izbrano dieto. Masaža, bioenergija, joga, ajurveda, pranoterapija, meditacije, hipnoza, radiostezija, duhovni programi, … imajo skupni imenovalec – zmanjšajo namreč stres, izboljšajo počutje bolnikov, spodbujajo izražanje čustev, zaposlijo bolnika, zmanjšajo občutek osamljenosti in povečajo optimizem.

Alternativna in dopolnilna zdravljenja, ki so škodljiva

Dieta s stradanjem, očiščevanjem, jemanjem vitaminov je bližnjica do smrti. Pri nas priljubljena dieta po Broesu je naredila že veliko škode. Tako imenovana multiterapija Di Bella ni učinkovita, spremlja jo celo znatna toksičnost. Imenovana je po italijanskem fiziologu, ki je v medijih in s svojimi privrženci v devetdesetih letih prejšnjega stoletja populariziral svojo terapijo, vanjo iskreno verjel in dovolil, da so jo ocenili v kliničnem poskusu. Rezultati so razočarali vse. Terapije 714X in nadomestki hrustanca morskega psa, biološko vodena kemoterapija, terapija s neoplastoni iz človeškega urina, hidrazin sulfat, laetril (vitamin 17) postopki in zdravila so nekateri od več tisoč alternativnih načinov zdravljenja raka, ki so si v zadnjih letih izborili vsaj nekaj pozornosti. Vendar so v resnici veliko razočaranje za bolnike in zdravnike. Med predlagatelji so tudi zdravniki, raziskovalci, ki so iskreno verjeli v svoj način zdravljenja, posvetili temu celo življenje, na koncu pa so rezultati pokazali, da so bili v slepi ulici.

Izogibajte se zdravilcu, če:

  • niste opravili vseh pomembnih diagnostičnih preiskav in se posvetovali z več strokovno usposobljenimi ter izkušenimi zdravstvenimi delavci, ki jim zaupate,
  • govori proti uradni medicini,
  • če brez zadržkov sodi o nečem, česar ne pozna, bo tudi pri zdravljenju verjetno slepo uporabljal svoje metode za bolezni, pri katerih nima izkušenj,
  • govori, da je žrtev zarote, da mu uradna medicina nagaja. Nihče nemore zdravilcu odvzeti možnosti, da ovrednoti svoje uspehe zdravljenja in jih objavi v strokovni literaturi,
  • če zdravljenje stane nesorazmerno veliko. Največji del cene registriranih zdravil uradne medicine nastane zaradi dragih razvojnih postopkov, registracij in kliničnih testiranj. Neregistrirana zdravila in postopki nimajo velikih razvojnih in registracijskih stroškov, zato je njihova velika cena praviloma znak, da gre za prevaro,
  • ima enostavne rešitve, ne glede na vrsto ali obliko bolezni. Če bi obstajalauniverzalna, učinkovita zdravila, bi jih že zdavnaj posvojila tudi uradna medicina,
  • pritrjuje diagnozi uradne medicine, ne pa tudi zdravljenju,
  • obljublja, da vas bo zagotovo pozdravil. Vsako zdravljenje ima določene, na osnovi izkušenj predvidljive učinke, uspehe in neuspehe. Terapevt, ki trdno obljublja vse najboljše, ima verjetno neodgovoren, nekritičen odnos do svojega dela in do svojih bolnikov. Zelo mogoče je tudi, da gre za namerno zavajanje in okoriščanje.

Če razmišljate o bioenergetiku, jogi, radiostezistu, ne odlašajte in pojdite tja, ampak pojdite tudi k svojem zdravniku. Povejte mu o svoji odločitvi, razumel vas bo in vam mogoče dal kak dober nasvet. Molite, prosite za versko pomoč, če tako čutite, ampak pojdite tudi k specialistu za zdravljenje. Če ste se odločili za čaje, rdečo peso, dieto, brokoli je to prav, vendar ne stradajte. Če želite k homeopatu, je to vaša dobra svobodna odločitev, mogoče si boste s tem kupili dobro počutje, olajšanje, ampak vzemite tudi zdravila, ki vam jih je predpisal vaš zdravnik. Če ne verjamete svojemu zdravniku, ga zamenjajte, poiščite drugo mnenje. Če boste morali za zdravljenje veliko plačati, vedite, da zdravje sicer ima svojo ceno, vendar se zdravja kupiti ne da. Lahko pa si kupite dobro počutje, občutek varnosti, olajšanje in tolažbo. Izberite svojo pot zdravljenja, izberite jo tudi po srcu, ki se mu ne da ukazovati, ampak ne zavrzite svojega razuma in razuma drugih, znanja uradne medicine, ki ga že več deset let gradi na tisoče znanstvenikov, tudi pri nas.

prof. Mihael Sok, dr. med.